smt-tours

เยือนสถานที่เคยติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด” อลังการ ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทนครวัด ล่องเรือโตนเลสาบ สักการะองค์เจ็กองค์จอม เช็คอินหมู่บ้านแกะสลัก พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำอัปสรา” เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CM202411001) กำหนดการเดินทาง : 01 – 03 พ.ย. 67 , 08 – 10 พ.ย. 67 , 15 – 17 พ.ย. 67, 22 – 24 พ.ย. 67 , 28 – 30 พ.ย. 67 , 06 […]

เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 3 คืน) รหัสทัวร์ (VN202411002) กำหนดการเดินทาง : 04 – 09 พ.ย. 2567 , 10 – 16 พ.ย. 2567 , 17 – 22 พ.ย. 2567 , 23 – 28 พ.ย. 2567 , 01 – 06 ธ.ค. 2567, 07 – 12 ธ.ค. 2567 , 13 – 18 ธ.ค. 2567 , […]

ปราสาทนอยชวานสไตน์  อินน์สบรูค พระราชวังหลังคาทองคำ วาดุ๊ซ  ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น กอร์เนอร์แกรท เซอร์แมท มองโทรซ์  เวเว่ย์  โลซานน์  เจนีวา เบิร์น ซูริค (เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways,  Royal Dutch Airlines / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 5 คืน ) S.M.T.Tour มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยว  สู่ทวีปยุโรป “ทวีปที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก” ในสายตาของนักท่องเที่ยวผู้ช่ำชอง เพราะยุโรปเป็นทวีปที่รวมซึ่งโลกเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง และโลกใหม่ของเทคโนโลยีที่รุดหน้ากว่าใคร เป็นทวีปที่รวมไว้ซึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางโบราณคดี อารยธรรมและธรรมชาติสารพัดรูปแบบที่แปลกตา  นำท่าน มิวนิค เมืองสีสันแห่งตอนใต้ ออสเตรีย…เยือนอินน์สบรูก เมืองท่องเที่ยวแห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ส ชมหลังคาทองคำ สถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมือง เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์…เยือนลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา ชมสะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมือง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าชั้นดีของสวิส เดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยของสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์คอยดูและเอาใจใส่และบริการท่านเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน กำหนดการเดินทาง     วันที่ 8 […]

หลีผี – คอนพะเพ็ง –  ตาดฟาน –  ปากซอง –  ไร่ชา (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 2 คืน) 🚍 รหัสทัวร์ LO202410001 กำหนดการเดินทาง : 07 – 11 ต.ค.67 , 14 – 18 ต.ค.67 , 21 – 25 ต.ค.67 , 04 – 08 พ.ย.67 , 11 – 15 พ.ย.67 , 18 – 22 พ.ย.67 , 25 – 29 พ.ย.67

เส้นทางแห่งมิตรภาพ ไทย ลาว เวียดนาม ตะลุยเมืองฮานอย ชมการแสดงพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สู่ฮาลองเบย์ ช้อปปิ้งจุใจบนถนนสามสิบหกสาย และนำท่านสู่ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เที่ยวเวียดนามแต่ได้ถึง 3 ประเทศในทริปเดียว รหัสทัวร์ (VN202411001) (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 4 คืน)

Facebook