smt-tours

Filter by Price
Price:
Reviews
Top Rated Tours
13  tours found
Sort by
  • Title
  • Price
  • Rating
  • Availability date
โดยสายการบิน Thai VietJet Air /พักโรงแรม Beppu Area Hotel ระดับมาตรฐาน 3 คืน นำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ พร้อมสักกระพระนอนนันโซอิน และตื่นตาตื่นใจกับกันดั้มพาร์คสุดว้าว รหัสทัวร์ (JP202406002) กำหนดการเดินทาง : 1 - 5 มิ.ย. 67
฿ 24,700
SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเที่ยวเมืองชาวประมงสุดชิค “หมู่บ้านอิเนะ” ชมปราสาทโอซาก้า นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ อาราชิยาม่า ถ่ายรูปกับสวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว และช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia X พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (JP202408006) กำหนดการเดินทาง 16 - 20 สิงหาคม 2567
฿ 25,599
SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติรับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ถ่ายรูปกับ BALI SWING ทะเลสาบบูยัน ณ Wanagiri Hidden hill ชม วิหารกลางน้ำ ณ วัดอุลันดาน วิหารทานาล็อท วิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย ชมสวนพระวิษณุ และเทือกเขาคินตามณี เดินทางโดยสายการบิน AirAsia Indonesia, Thai AirAsia /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (ID202408002) กำหนดการเดินทาง : 9 - 12 สิงหาคม 2567
฿ 31,399
SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินเกาะโอกินา ชมความงามของผามันซาโมะและด้านนอกของปราสาทชูริ ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ชมโชว์ปลาโลมา ณ พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำชุราอุมิ ศักการะศาลเจ้านามิโนะอุเอะ และช็อปปิ้ง ณ อาชิบิน่า เอาท์เล็ตมอลล์ เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (JP202407005) กำหนดการเดินทาง : 20 - 23 กรกฎาคม 2567
฿ 32,199
เส้นทาง กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขางวงช้าง เขาหลูยี่ เจดีย์เงินเจดีย์ทอง แม่น้ำหลีเจียง โดยสายการบิน Nok Air, China Southern Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CN202410004) กำหนดการเดินทาง : 21 - 25 ต.ค. 67
฿ 31,350
เยือนสถานที่เคยติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ปราสาทนครวัด" อลังการ ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทนครวัด ล่องเรือโตนเลสาบ สักการะองค์เจ็กองค์จอม เช็คอินหมู่บ้านแกะสลัก พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมือง "ระบำอัปสรา" เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (CM202411001) กำหนดการเดินทาง : 01 – 03 พ.ย. 67 , 08 – 10 พ.ย. 67 , 15 – 17 พ.ย. 67, 22 – 24 พ.ย. 67 , 28 – 30 พ.ย. 67...
฿ 7,740
เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – สวนนกยูง – หมู่บ้านไทยลื้อ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนม่านทิง – วัดป่าเจ - หมู่บ้านกาหลั่นป้า (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 3 คืน) 🚍🚍🚍 กำหนดการเดินทาง : 02 – 07 ก.ย. 67 , 09 – 14 ก.ย. 67 , 16 – 21 ก.ย. 67 , 23 – 28 ก.ย. 67 , 01 – 06 ต.ค. 67 ,...
฿ 9,500
เส้นทาง บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia, Batik Air /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (ID202410001) กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567
฿ 30,399
ขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยว ปลายทางฝันของนักเดินทาง ประเทศเพื่อนบ้านแห่งเมดิเตอร์เรเนียน สเปน ดินแดนที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจุดเด่นในความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทรงคุณค่า คนไทยรู้จักกันดีจาก สโมสรฟุตบอลชั้นนำสเปน นั้นมีชื่อเสียงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีครบทั้ง โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาที่ทั่วโลกรู้จักดีคือ กีฬาสู้วัวกระทิงกับนักสู้มาธาดอร์ ความโดดเด่นในเรื่องของอาหารเมนูที่ขึ้นชื่อคือ ปาเอญ่า หรือ ข้าวผัดสเปนที่ รู้จักกันมาช้านาน เราจะขอนำท่านท่องเที่ยวไปทุกมุมมองของประเทศที่คงความประทับใจเป็นที่สุดแบบไม่เร่งรีบ เดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยของสายการบิน Emirates พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์คอยดูและเอาใจใส่และบริการท่านเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน รหัสทัวร์ (SP202407001) กำหนดการเดินทาง :
฿ 88,999
เส้นทางแห่งมิตรภาพ ไทย ลาว เวียดนาม ตะลุยเมืองฮานอย ชมการแสดงพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สู่ฮาลองเบย์ ช้อปปิ้งจุใจบนถนนสามสิบหกสาย และนำท่านสู่ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เที่ยวเวียดนามแต่ได้ถึง 3 ประเทศในทริปเดียว รหัสทัวร์ (VN202411001) (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 4 คืน)
฿ 8,900
หลีผี – คอนพะเพ็ง –  ตาดฟาน –  ปากซอง –  ไร่ชา (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 2 คืน) 🚍 รหัสทัวร์ LO202410001 กำหนดการเดินทาง : 07 – 11 ต.ค.67 , 14 – 18 ต.ค.67 , 21 – 25 ต.ค.67 , 04 – 08 พ.ย.67 , 11 – 15 พ.ย.67 , 18 – 22 พ.ย.67 , 25 – 29 พ.ย.67
฿ 5,900
ปราสาทนอยชวานสไตน์  อินน์สบรูค พระราชวังหลังคาทองคำ วาดุ๊ซ  ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น กอร์เนอร์แกรท เซอร์แมท มองโทรซ์  เวเว่ย์  โลซานน์  เจนีวา เบิร์น ซูริค (เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways,  Royal Dutch Airlines / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 5 คืน ) S.M.T.Tour มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่องเที่ยว  สู่ทวีปยุโรป “ทวีปที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก” ในสายตาของนักท่องเที่ยวผู้ช่ำชอง เพราะยุโรปเป็นทวีปที่รวมซึ่งโลกเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง และโลกใหม่ของเทคโนโลยีที่รุดหน้ากว่าใคร เป็นทวีปที่รวมไว้ซึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางโบราณคดี อารยธรรมและธรรมชาติสารพัดรูปแบบที่แปลกตา  นำท่าน มิวนิค เมืองสีสันแห่งตอนใต้ ออสเตรีย…เยือนอินน์สบรูก เมืองท่องเที่ยวแห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ส ชมหลังคาทองคำ สถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมือง เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์…เยือนลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา ชมสะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมือง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าชั้นดีของสวิส เดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยของสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์คอยดูและเอาใจใส่และบริการท่านเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน กำหนดการเดินทาง     วันที่...
฿ 91,199
1 2
Facebook